Tomter til salgs

Prisliste


Tomt nr. 28 

877 m²

600.000 NOK

Tomt nr. 29 

983 m²

650.000 NOK

Tomt nr. 30 

972 m²

SOLGT

Tomt nr. 31 

921 m²

SOLGT

Tomt nr. 32

700 m²

650.000 NOK

Tomt nr. 33

827 m²

650.000 NOK

Tomt nr. 34 

718 m²

700.000 NOK

Tomt nr. 35

1072 m²

700.000 NOK

Tomt nr. 36

1054 m²

SOLGT

Tomt nr. 37  

864 m²

800.000 NOK

Tomt nr. 38 

1021 m²

SOLGT

Tomt nr. 39

861 m²

SOLGT

Tomt nr. 40 

961 m²

900.000 NOK

Tomt nr. 41 

847 m²

700.000 NOK

Tomt nr. 42 

949 m²

SOLGT

Tomt nr. 43

752 m² 

750.000 NOK

Tomt nr. 44

614 m² 

SOLGT

Tomt nr. 45

 832 m²

750.000 NOK

Tomt nr. 46

697 m²

800.000 NOK

Tomt nr. 47

945 m²

550.000 NOK

Tomt nr. 48

945 m²

650.000 NOK

Tomt nr. 49 

947 m²

SOLGT 

Tomt nr. 50 

923 m²

650.000 NOK

Tomt nr. 51 

1058 m²

SOLGT

Tomt nr. 52 

1075  m²

SOLGT 

* Arealene er omtrentlige, og kan bli justert noe ved oppmåling av grensene. 


 Omkostninger i tillegg til kjøpesummen gjeldene for år 2021:

  • Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesummen
  • Omkostninger i forbindelse med delingsforretning (oppmåling av tomt) 25.000.-
  • Tinglysingsgebyr for skjøte til staten 585.-
  • Attestgebyr 202.-
  • Tinglysingsgebyr for hvert panterettsdokument 585.-
  • Påkoblingsavgift til kommunen for vann 9200.-,
  • Påkoblingsavgift til kommunen for avløp 9200.-
  • Påkoblingavgift for strøm 3000.-
  • Det tilkommer også en årlig avgift til hytte velforeningen som pdd. er 6000.-, dette dekker sommer- og vintervedlikehold på veier, og drift av pumpestasjoner.