Tomter til salgs 

Prisliste


Tomt nr. 1 

900.000 NOK

Tomt nr. 8

800.000 NOK

Tomt nr. 28 

600.000 NOK

Tomt nr. 29 

800.000 NOK

Tomt nr. 30 

SOLGT

Tomt nr. 31 

SOLGT

Tomt nr. 32

750.000 NOK

Tomt nr. 33

700.000 NOK

+ opparbeidelse på 275.000 NOK 

Tomt nr. 34 

700.000 NOK

+ opparbeidelse på 290.000 NOK 

Tomt nr. 35

800.000 NOK

+ opparbeidelse på 270.000 NOK

Tomt nr. 36

SOLGT

Tomt nr. 37  

800.000 NOK

+ opparbeidelse på 260.000 NOK

Tomt nr. 38 

SOLGT

Tomt nr. 39

SOLGT

Tomt nr. 40 

900.000 NOK

Tomt nr. 41 

SOLGT

Tomt nr. 42 

SOLGT

Tomt nr. 43

750.000 NOK

Tomt nr. 44

SOLGT

Tomt nr. 45

SOLGT 

Tomt nr. 46

850.000 NOK

Tomt nr. 47

600.000 NOK

Tomt nr. 48

700.000 NOK

Tomt nr. 49 

SOLGT 

Tomt nr. 50 

700.000 NOK

Tomt nr. 51 

SOLGT

Tomt nr. 52 

SOLGT 


 Omkostninger i tillegg til kjøpesummen gjeldene for år 2022:

  • Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesummen
  • Omkostninger i forbindelse med delingsforretning (oppmåling av tomt) 25.000.-
  • Tinglysingsgebyr for skjøte til staten 585.-
  • Attestgebyr 202.-
  • Tinglysingsgebyr for hvert panterettsdokument 585.-
  • Påkoblingsavgift til kommunen for vann 9200.-,
  • Påkoblingsavgift til kommunen for avløp 9200.-
  • Påkoblingavgift for strøm 3000.-
  • Det tilkommer også en årlig avgift til hytte velforeningen som pdd. er 6000.-, dette dekker sommer- og vintervedlikehold på veier, og drift av pumpestasjoner.

Reguleringsbestemmelser