Beliggenhet

Flott utsikt over store deler av nedre Skarvann

Flott utsikt og gode solforhold


Okseliene består av høystandard hyttetomter med panoramautsikt over vakre Skarvann. Skarvann er en av de peneste innsjøene på Sørlandet og nærheten til sjøen med båtplasser og bademuligheter gjør området svært attraktivt. 

Tomtene ligger sør-vest vendt med meget gode solforhold hele dagen. De fleste tomtene har sol fra tidlig morgen til ca 22.00 midtsommers. 

Tomtene ligger i terrasert hellende terreng ned mot vannet, kun 30 - 120 meter fra strandkanten ved vakre Skarvann, nær Øysang mellom Risør og Kragerø.

Det kan søkes om hytte på inntil 100 m² , anneks på 20 m² , og bod på 5 m² pr. tomt. Mulighet for kjeller/underetasje i tillegg! Opparbeidet vei helt inn til tomtene. Strøm, vann og avløp ligger klart nedgravd i bakken til hyttetomten.